Waarheidsvinding in de jeugdzorg

Waarheidsvinding in de jeugdzorg

“Wij doen niet aan waarheidsvinding” Een punt van altijd durende discussie is het feitenonderzoek in de jeugdbescherming. Met een beetje een zwaarwichtig woord wordt het feitenonderzoek ook wel ‘waarheidsvinding’ genoemd. De rapporten en de adviezen van instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instelling (GI, voorheen Bureau Jeugdzorg) hebben ingrijpende gevolgen voor
Bekijk artikel ...

Wachtlijst bij Veilig Thuis? Versterk het wijkteam.

Wachtlijst bij Veilig Thuis? Versterk het wijkteam.

Sommige Veilig Thuis organisaties hebben een wachtlijst. Ze screenen de meldingen en geven voorrang aan urgente meldingen. De meldingen die als minder urgent beoordeeld worden, liggen volgens een rapport van de Kinderombudsman (18 maart 2016) weken tot maanden te wachten voordat het onderzoek naar de melding wordt gestart. Om dit probleem aan te pakken moet
Bekijk artikel ...

Dilemma’s en het versterken van burgerkracht

Dilemma’s en het versterken van burgerkracht

Vorige week was ik bij een regiobijeenkomst van negen grote en kleine gemeenten over een nieuwe visie op de jeugdbescherming. Zoals bijna overal, wilde ook deze regio de eigen kracht van burgers versterken en uitbouwen. Het beschermen van kinderen moet niet alleen door professionele jeugdbeschermers gebeuren, maar eigenlijk door iedereen die met kinderen te maken
Bekijk artikel ...

Agressie hoort bij het werk. Of niet?

Agressie hoort bij het werk. Of niet?

Eind 2015 verscheen het rapport Veilig werken in de zorg, verslag van een verkennend onderzoek naar de omgang met veroorzakers van agressie in de zorg. Het onderzoek maakt onderdeel uit van het Actieplan Veilig werken in de zorg. In het onderzoek werden casussen in instellingen op het gebied van verschillende branches in de zorg, zoals
Bekijk artikel ...

De Verwijsindex Risicojongeren

De Verwijsindex Risicojongeren

Hij bestaat nu zo’ n vijf jaar: de VIR, de VerwijsIndex Risicojongeren. Ingesteld om te voorkomen dat professionals niet van elkaars hulpverlenende bestaan afweten en langs elkaar heen werken , zoals zo vaak in geruchtmakende zaken het geval (b)leek te zijn (denk bv. – al weer 10 jaar geleden- aan Savannah in Alphen aan de
Bekijk artikel ...

Veilig Thuis en het sociale wijkteam

Veilig Thuis en het sociale wijkteam

Het nieuwe stelsel van de Jeugdwet en de WMO schept een uitdaging voor de samenwerking tussen het sociale wijkteam en Veilig Thuis: (1)Het wijkteam is de centrale plaats voor alle cliënten van de Jeugdwet en de WMO. (2) Veilig Thuis is de centrale plaats bij kindermishandeling en huiselijk geweld. (3) Huiselijk geweld en kindermishandeling worden
Bekijk artikel ...

Wijkteams en multiprobleemgezinnen

Wijkteams en multiprobleemgezinnen

Maakt wijkteam belofte waar?, deze poll staat op dit moment op Kennisnet Jeugd van het Nederlands Jeugdinstituut. Nadat ik mijn stem heb uitgebracht (‘nee’, op dit moment volgens mij nog niet), zie ik dat bijna 80% het met me eens is. De vraag is mijns inziens of de wijkteams een (deel)oplossing bieden voor een van
Bekijk artikel ...

Kijkcijfers

Kijkcijfers

Cijfers Er is een duidelijke trend waarneembaar in de afname van het percentage ondertoezichtstellingen bij gecertificeerde instellingen (van 5 tot maar liefst 40%). Ook de duur van de ondertoezichtstellingen neemt af, wat eveneens geldt voor het percentage uithuisplaatsingen tijdens de OTS. Bij dit laatste gaat het om percentages van 30 tot wel 60%. Dit alles
Bekijk artikel ...

Bus in de ban

Bus in de ban

Waarschijnlijk bent u, lezer, volwassen. Ik neem u daarom mee op gedachte-experiment. Stelt u zich voor: u bent pas vijftien jaar, maar hebt al een bewogen leven achter de rug. U bent seksueel uitgebuit, nadat u in handen viel van een loverboy. Of u heeft zoveel moeite gehad met de scheiding van uw ouders, dat
Bekijk artikel ...

Gewone Mensen

Gewone Mensen

Op dit moment worden op verschillende plaatsen in het land vrijwilligers betrokken bij de jeugdbescherming en de jeugdhulp. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat de gezinsvoogd of de hulpverlener weliswaar een belangrijke functie heeft, maar dat sommige zaken ook en misschien zelfs beter gedaan kunnen worden door ‘gewone mensen’. Opmerkelijk genoeg ontstaat er soms heftige
Bekijk artikel ...