Een opleiding met garantie op gedragsverandering? (!)

Een opleiding met garantie op gedragsverandering? (!)

Een opleiding met garantie op gedragsverandering? (!) Meer dan 70 procent van veranderprojecten in organisaties belandt in de ijskast of mislukt domweg, als we prof. Dr. Jaap Boonstra van het SIOO in Utrecht mogen geloven. Hij wrijft het nog eens lekker in: “Goals are not achieved, policies are not implemented, customers do not experience improvement
Bekijk artikel ...

Jeugdhulp: te veel regie, te weinig verbinding

Jeugdhulp: te veel regie, te weinig verbinding

1-gezin, 1-plan, 1-regisseur Al meer dan 20 jaar is het streven naar meer regie in de jeugdhulp een vast onderdeel van het overheidsbeleid. In 1994 publiceerde de overheid het regeringsstandpunt Regie in de Jeugdzorg. ‘Regie’ is sindsdien een van de meest voorkomende ‘buzz words’ in het beleid. Dit werd versterkt door incidenten waarover de media
Bekijk artikel ...

Transformatie en inkoop: de verkokerde gemeente

Transformatie en inkoop: de verkokerde gemeente

Integraal als ideaal De belofte van de stelselwijziging Jeugd is een eenvoudigere wereld. Van de instellingen en de professionals wordt verwacht, dat ze integraal werken. Dat is mooi, maar hoe integraal is de gemeente zelf? Hoe is bijvoorbeeld de samenhang tussen het inhoudelijk beleid en de inkoop van jeugdhulp? Is de manier waarop de gemeente
Bekijk artikel ...

Scholen schenden privacy van leerlingen

Scholen schenden privacy van leerlingen

Vijf honderd klachten Het Algemeen Dagblad schreef op 10 augustus 2016 dat scholen nonchalant omgaan met de privacy van hun leerlingen. Dit blijkt uit een enquête van de Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Scholen delen informatie met andere instanties, zonder dat zij vooraf toestemming aan ouders
Bekijk artikel ...

Geen andere overheid voor de zware jeugdhulp (2)

Geen andere overheid voor de zware jeugdhulp (2)

Reacties vanuit gespecialiseerde jeugdhulp Op mijn blog van vorige week kwamen zowel instemmende als kritische reacties. Jeroen Gerrits (7 augustus) en Peter Houweling (op LinkedIn) reageren kritisch. Beiden werken in de gespecialiseerde jeugdhulp en weten dus van nabij hoe heftig het verzorgen, opvoeden en behandelen van sommige jeugdigen is. Sinds de stelselwijziging gaat er veel
Bekijk artikel ...

Geen andere overheid voor de zware jeugdhulp

Geen andere overheid voor de zware jeugdhulp

Naar de provincie? De Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga stelt voor om de zware vormen van jeugdhulp weg te halen bij de gemeente en over te hevelen naar de provincie (Binnenlands Bestuur, 1 juli, pag. 9). Volgens hem is dat nodig, omdat de instellingen die gespecialiseerde jeugdhulp bieden nu moeten voldoen aan bureaucratische eisen
Bekijk artikel ...

Waarom Veilig Thuis blijft groeien

Waarom Veilig Thuis blijft groeien

Visie is geen beleid Deze week herlas ik een “regiovisie aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld” uit 2014. De gemeenten zien huiselijk geweld en kindermishandeling als ernstig en omvangrijk probleem. Bij de aanpak ligt de nadruk op preventie en op de lokale teams. De gemeenten verwachtten vanuit die visie, dat Veilig Thuis een kleine organisatie zou
Bekijk artikel ...

Stop vrijwillige plaatsing in gebouw gesloten jeugdhulp

Stop vrijwillige plaatsing in gebouw gesloten jeugdhulp

Plaatsing zonder de rechter Volgens de Jeugdwet is een machtiging van de rechter nodig om een jeugdige op te nemen in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp. Er zijn echter in ons land op dit moment tientallen jeugdigen zonder rechterlijke machtiging geplaatst in hetzelfde gebouw als jeugdigen met een machtiging. De redenering van de zorgaanbieders is,
Bekijk artikel ...

Is privacy een probleem voor de professional?

Is privacy een probleem voor de professional?

Zucht Er zijn weinig woorden, waarmee je medewerkers van sociale wijkteams zo gemakkelijk tot een zucht kunt verleiden als met het woord ‘privacy’. Privacy staat voor moeilijk, voor iets waar je een klacht over kunt krijgen. Er zijn wel folders en teksten op websites met informatie over de wettelijke regels, maar meestal is het geen
Bekijk artikel ...

Bureaucratie in de jeugdzorg: nieuw stelsel, oud probleem

Bureaucratie in de jeugdzorg: nieuw stelsel, oud probleem

Wat de gemeenten beloofd hebben In het oude stelsel van jeugdzorg waren er klachten over de bureaucratie. De gemeenten zeiden: ‘doe alle zorg naar ons, want de gemeente is niet bureaucratisch’. Destijds deed het al pijn aan mijn ogen, maar de regering en het parlement knikten, natuurlijk: de gemeente is niet bureaucratisch. Het bureau jeugdzorg,
Bekijk artikel ...