Maatregel 2: VoorZorg in iedere gemeente

Maatregel 2: VoorZorg in iedere gemeente

Paul van der Velpen, 22 mei 2018 De woorden in het beleidsverhaal Preventie moet integraal worden aangepakt, daarom is het een taak van de gemeenten. Gemeenten kunnen beter zaken aan elkaar verbinden. Het Rijk moet de gemeenten geen kaders meegeven. Waarom het niet werkt Zoals in de meeste beleidsverhalen zit er een kern van waarheid
Bekijk artikel ...

Maatregel 1: Verhoog de drempel en richt hoogwaardige toegang in

Maatregel 1: Verhoog de drempel en richt hoogwaardige toegang in

Adri van Montfoort, 15 mei 2018 De woorden in de mantra Eén van doelen van de Jeugdwet is: sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen (Memorie van Toelichting Jeugdwet). De redenering achter dit doel gaat als volgt: ‘problemen met opvoeden en opgroeien beginnen klein. Als er
Bekijk artikel ...

Tien maatregelen voor een goede en betaalbare jeugdhulp: Inleiding

Tien maatregelen voor een goede en betaalbare jeugdhulp: Inleiding

Een serie blogs met nuchtere kritiek en prikkelende voorstellen Adri van Montfoort, Paul van der Velpen, 8 mei 2018 Toename zorg is gevolg van het beleid Een van de doelen van de Jeugdwet is minder jeugdigen in de zorg. Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet zijn er meer jeugdigen in zorg. Ook de
Bekijk artikel ...

Taskforce kindermishandeling slaat alarm

Taskforce kindermishandeling slaat alarm

‘Een doorbraak forceren’ In november publiceerde de taskforce kindermishandeling het eindrapport ‘Ik kijk niet weg’. De voorzitter schrijft, dat de taskforce alarm slaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer worden van een vorm van kindermishandeling. Dat maakt de taskforce kwaad. “Dat aantal krijgen we maar niet naar beneden, ondanks alle
Bekijk artikel ...

Regering wil Raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter!

Regering wil Raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter!

Aanval op de rechtsstaat De regering werkt een plan uit om de rechter bij maatregelen van kinderbescherming voor een groot deel buiten spel te zetten en de Raad voor de Kinderbescherming meer macht te geven. Dat is niet minder dan een aanval op de rechtsstaat en het is extra verontrustend, dat de regering het aankondigt
Bekijk artikel ...

Het woud van klacht-, tucht- en toezichtinstanties: één klacht, één procedure!

Het woud van klacht-, tucht- en toezichtinstanties: één klacht, één procedure!

Kritiek ouders op gedragsdeskundige Een gedragsdeskundige in de jeugdbescherming adviseert de plaatsing van een kind in het pleeggezin te verlengen. De ouders van het kind hebben kritiek op het advies. Bij de kinderrechter vechten ze het advies aan. Daarnaast gaan ze klachten indienen tegen de gedragsdeskundige. Dat is hun goed recht. Klacht- en tuchtrecht is
Bekijk artikel ...

Concurrentie in de jeugdbescherming?

Concurrentie in de jeugdbescherming?

Gemeenten zoeken nieuwe aanbieders De gemeenten in de regio Eindhoven gaan vanaf 2017 een deel van de jeugdbescherming inkopen bij een nieuwe aanbieder. Hetzelfde gebeurt in de regio Arnhem. Deze gemeenten willen een alternatief voor het (voormalige) Bureau Jeugdzorg, of ze willen dat de jeugdbescherming door verschillende organisaties in concurrentie wordt uitgevoerd. Terug in de
Bekijk artikel ...

Baby overlijdt. Moeder verdacht. Nieuwe baby uithuisplaatsen?

Baby overlijdt. Moeder verdacht. Nieuwe baby uithuisplaatsen?

De rechtszaak Een baby van 9 maanden overlijdt en de moeder en haar vriend worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. De moeder verlaat haar vriend en wordt daarna opnieuw zwanger van een andere man. De rechter stelt de nog ongeboren baby onder toezicht. De jeugdbescherming vraagt een machtiging uithuisplaatsing, maar die
Bekijk artikel ...

Informeren is GEEN toestemming

Informeren is GEEN toestemming

Verwarring Onlangs zeiden medewerkers van een sociaal wijkteam, dat zij hulp mogen geven aan een gezin en informatie over de gezinsleden mogen delen met andere instanties, zonder hiervoor toestemming te vragen, mits ze de betrokkenen informeren. ‘Want’, zeiden ze: ‘het informeren van de cliënt is juridisch hetzelfde als het vragen van toestemming.’ Toen ik zei,
Bekijk artikel ...

Transformatie: meer of minder ambtenaren?

Transformatie: meer of minder ambtenaren?

Het verhaal van de terugtredende overheid Het doel van de transities in het sociaal domein is dat mensen meer problemen zelf oplossen, samen met hun familie, buren en anderen in hun eigen omgeving. De overheid treedt terug, komt op afstand, beperkt zich tot het voeren van regie en laat het uitvoeren van diensten over aan
Bekijk artikel ...