De impact van methodisch reflecteren op de hulpverlening: 4 voordelen

De impact van methodisch reflecteren op de hulpverlening: 4 voordelen

Sara Zijlstra, 24 januari 2020 Cliënten, hulpverleners, media en politiek trekken aan de bel. De (jeugd)hulpverlening functioneert niet naar behoren. Onder de druk van oplopende wachtlijsten en een hoog ziekteverzuim wordt (logischerwijs) gekeken waarop bezuinigd kan worden om de zorg voor de cliënt voort te laten bestaan. De kortetermijnoplossingen zorgen vaak voor druk van de ketel, maar ook voor afname van de kwaliteit van de geboden zorg en een
Bekijk artikel ...

Barsten in de Jeugdzorg

Barsten in de Jeugdzorg

Luci Torregrosa, 22 november 2019 Zorgelijke toename in jeugdhulp(-kosten) Niet alle jeugdigen die in beeld zijn bij de gemeenten krijgen op tijd de hulp die zij nodig hebben. Vooral jeugdigen met ernstige ontwikkelingsbedreiging krijgen op dit moment onvoldoende bescherming. Dit schrijft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in zijn brief gericht aan de
Bekijk artikel ...

Hebben we nog een beetje plezier in ons werk?

Hebben we nog een beetje plezier in ons werk?

Sijko Wierenga, 18 februari 2019 Stel, je bent net afgestudeerd bij een HBO, sector Jeugd. Je gaat aan de slag als jeugdwerker bij een gemeente, als leraar op een basisschool of als jeugdbeschermer bij Veilig Thuis. Dan is de kans groot dat je er al snel de brui aan geeft. Onderzoek naar uitstroom uit deze
Bekijk artikel ...

Werkateliers Informatie delen bij mogelijke radicalisering

Werkateliers Informatie delen bij mogelijke radicalisering

In vredestijd samen oefenen met moeilijke vragen Wanneer deel je als professional je vermoeden dat een jongere radicaliseert? En met wie? Voor veel professionals zijn dat lastige vragen. Platform JEP ontwikkelde daarom de Werkwijze ‘Informatie delen bij mogelijke radicalisering’. Hoe je hiermee in de praktijk werkt, liet Platform JEP in vijf gemeenten zien tijdens zogenoemde
Bekijk artikel ...

Maatregel 10: Minder kinderen in een tehuis

Maatregel 10: Minder kinderen in een tehuis

Adri van Montfoort, 17 juli 2018 De woorden van het beleid Eén van de doelen van de Jeugdwet is volgens de Memorie van Toelichting: ‘sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen’. Dat betekent onder meer: minder kinderen in de gesloten jeugdhulp en in andere vormen van
Bekijk artikel ...

Maatregel 9: Gemeenten en huisartsen zorgen samen voor tijdige hulp en normaliseren

Maatregel 9: Gemeenten en huisartsen zorgen samen voor tijdige hulp en normaliseren

Paul van der Velpen, 10 juli 2018 De woorden in het beleidsverhaal Doel van het jeugdbeleid van elke gemeente is “tijdig de juiste hulp inzetten”. Dus vermijden van onderhandeling, maar ook vermijden van overbehandeling (dus normaliseren, hulp dichtbij). Waarom het nog niet werkt Dat het nog niet werkt blijkt uit de cijfers. In de geboortezorg
Bekijk artikel ...

Maatregel 8: Integreer Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instelling

Maatregel 8: Integreer Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Gecertificeerde Instelling

Adri van Montfoort, 3 juli 2018 De woorden in het beleidsverhaal Eén van de doelen van de Jeugdwet is een betere samenwerking rond gezinnen door ‘ontschotten’. Een gezin zou met minder instanties en minder verschillende professionals te maken krijgen door het invoeren van ‘één gezin, ‘één plan’. Het nieuwe stelsel zou eenvoud brengen. Niet langer
Bekijk artikel ...

Maatregel 7: Halveer het aantal meldingen bij Veilig Thuis

Maatregel 7: Halveer het aantal meldingen bij Veilig Thuis

Adri van Montfoort, 26 juni 2018 Van vertrouwensarts naar centrale organisatie In de jaren zeventig koos Nederland voor een aanpak van kindermishandeling in de eigen omgeving, behalve voor ernstige lichamelijke mishandeling. Artsen en andere hulpverleners konden in vertrouwen een gespecialiseerde arts vragen om advies over hoe het kind kon worden beschermd met behoud van de
Bekijk artikel ...

Maatregel 6: Niet praten over vroegsignalering, maar doen

Maatregel 6: Niet praten over vroegsignalering, maar doen

Paul van der Velpen, 19 juni 2018 De woorden in het beleidsverhaal In het beleidsverhaal wordt vaak gezegd dat vroegsignalering belangrijk is. Vroegsignalering is het zo vroeg mogelijk signaleren van opgroei- en opvoedproblemen, zodat ingegrepen kan worden als het probleem nog in een vroeg stadium is. Dit kan om relatief kleine problemen gaan, maar ook
Bekijk artikel ...

Maatregel 5: Stop met ‘drang’

Maatregel 5: Stop met ‘drang’

Adri van Montfoort, 12 juni 2018 De woorden van het beleid In de doelen van de Jeugdwet komen drang en dwang niet voor. Maar zodra het woord veiligheid valt, komt er een ander beleid tevoorschijn. Ook in dat beleid komen bepaalde woorden zo vaak terug, dat ze gaan werken als een mantra: ‘Achter de voordeur’,
Bekijk artikel ...