Maatregel 5: Stop met ‘drang’

Maatregel 5: Stop met ‘drang’

Adri van Montfoort, 12 juni 2018 De woorden van het beleid In de doelen van de Jeugdwet komen drang en dwang niet voor. Maar zodra het woord veiligheid valt, komt er een ander beleid tevoorschijn. Ook in dat beleid komen bepaalde woorden zo vaak terug, dat ze gaan werken als een mantra: ‘Achter de voordeur’,[...]
Bekijk artikel

Maatregel 4: Kies voor effectieve preventie

Maatregel 4: Kies voor effectieve preventie

Paul van der Velpen, 5 juni 2018 De woorden in het beleidsverhaal In het beleidsverhaal kom je het woord preventie vaak tegen. Iedereen is er voor, en iedereen zegt ermee bezig te zijn. Waarom het niet werkt Te veel wordt gedacht bij preventie “baat het niet, dan schaadt het niet”. Dat is een groot misverstand.[...]
Bekijk artikel

Maatregel 3: Hulp op maat in plaats van één-gezin-één plan

Maatregel 3: Hulp op maat in plaats van één-gezin-één plan

Adri van Montfoort, 29 mei 2018 De woorden in het beleidsverhaal Het doel van de Jeugdwet volgens de Memorie van Toelichting luidt: ‘betere samenwerking rond gezinnen: 1-gezin, 1-plan, 1-regisseur, onder andere door ontschotting van budgetten.’ De gedachte is goed. Wanneer een gezin hulp nodig heeft op verschillende terreinen moeten de budgetten als één geheel worden[...]
Bekijk artikel

Maatregel 2: VoorZorg in iedere gemeente

Maatregel 2: VoorZorg in iedere gemeente

Paul van der Velpen, 22 mei 2018 De woorden in het beleidsverhaal Preventie moet integraal worden aangepakt, daarom is het een taak van de gemeenten. Gemeenten kunnen beter zaken aan elkaar verbinden. Het Rijk moet de gemeenten geen kaders meegeven. Waarom het niet werkt Zoals in de meeste beleidsverhalen zit er een kern van waarheid[...]
Bekijk artikel

Maatregel 1: Verhoog de drempel en richt hoogwaardige toegang in

Maatregel 1: Verhoog de drempel en richt hoogwaardige toegang in

Adri van Montfoort, 15 mei 2018 De woorden in de mantra Eén van doelen van de Jeugdwet is: sneller jeugdhulp op maat, dicht bij huis, om zo het beroep op gespecialiseerde zorg te verminderen (Memorie van Toelichting Jeugdwet). De redenering achter dit doel gaat als volgt: ‘problemen met opvoeden en opgroeien beginnen klein. Als er[...]
Bekijk artikel

Tien maatregelen voor een goede en betaalbare jeugdhulp: Inleiding

Tien maatregelen voor een goede en betaalbare jeugdhulp: Inleiding

Een serie blogs met nuchtere kritiek en prikkelende voorstellen Adri van Montfoort, Paul van der Velpen, 8 mei 2018 Toename zorg is gevolg van het beleid Een van de doelen van de Jeugdwet is minder jeugdigen in de zorg. Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet zijn er meer jeugdigen in zorg. Ook de[...]
Bekijk artikel

Taskforce kindermishandeling slaat alarm

Taskforce kindermishandeling slaat alarm

‘Een doorbraak forceren’ In november publiceerde de taskforce kindermishandeling het eindrapport ‘Ik kijk niet weg’. De voorzitter schrijft, dat de taskforce alarm slaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer worden van een vorm van kindermishandeling. Dat maakt de taskforce kwaad. “Dat aantal krijgen we maar niet naar beneden, ondanks alle[...]
Bekijk artikel

Regering wil Raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter!

Regering wil Raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter!

Aanval op de rechtsstaat De regering werkt een plan uit om de rechter bij maatregelen van kinderbescherming voor een groot deel buiten spel te zetten en de Raad voor de Kinderbescherming meer macht te geven. Dat is niet minder dan een aanval op de rechtsstaat en het is extra verontrustend, dat de regering het aankondigt[...]
Bekijk artikel

Het woud van klacht-, tucht- en toezichtinstanties: één klacht, één procedure!

Het woud van klacht-, tucht- en toezichtinstanties: één klacht, één procedure!

Kritiek ouders op gedragsdeskundige Een gedragsdeskundige in de jeugdbescherming adviseert de plaatsing van een kind in het pleeggezin te verlengen. De ouders van het kind hebben kritiek op het advies. Bij de kinderrechter vechten ze het advies aan. Daarnaast gaan ze klachten indienen tegen de gedragsdeskundige. Dat is hun goed recht. Klacht- en tuchtrecht is[...]
Bekijk artikel

Concurrentie in de jeugdbescherming?

Concurrentie in de jeugdbescherming?

Gemeenten zoeken nieuwe aanbieders De gemeenten in de regio Eindhoven gaan vanaf 2017 een deel van de jeugdbescherming inkopen bij een nieuwe aanbieder. Hetzelfde gebeurt in de regio Arnhem. Deze gemeenten willen een alternatief voor het (voormalige) Bureau Jeugdzorg, of ze willen dat de jeugdbescherming door verschillende organisaties in concurrentie wordt uitgevoerd. Terug in de[...]
Bekijk artikel