Taskforce kindermishandeling slaat alarm

Taskforce kindermishandeling slaat alarm

‘Een doorbraak forceren’ In november publiceerde de taskforce kindermishandeling het eindrapport ‘Ik kijk niet weg’. De voorzitter schrijft, dat de taskforce alarm slaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer worden van een vorm van kindermishandeling. Dat maakt de taskforce kwaad. “Dat aantal krijgen we maar niet naar beneden, ondanks alle[...]
Bekijk artikel

Regering wil Raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter!

Regering wil Raad voor de Kinderbescherming op de stoel van de rechter!

Aanval op de rechtsstaat De regering werkt een plan uit om de rechter bij maatregelen van kinderbescherming voor een groot deel buiten spel te zetten en de Raad voor de Kinderbescherming meer macht te geven. Dat is niet minder dan een aanval op de rechtsstaat en het is extra verontrustend, dat de regering het aankondigt[...]
Bekijk artikel

Het woud van klacht-, tucht- en toezichtinstanties: één klacht, één procedure!

Het woud van klacht-, tucht- en toezichtinstanties: één klacht, één procedure!

Kritiek ouders op gedragsdeskundige Een gedragsdeskundige in de jeugdbescherming adviseert de plaatsing van een kind in het pleeggezin te verlengen. De ouders van het kind hebben kritiek op het advies. Bij de kinderrechter vechten ze het advies aan. Daarnaast gaan ze klachten indienen tegen de gedragsdeskundige. Dat is hun goed recht. Klacht- en tuchtrecht is[...]
Bekijk artikel

Concurrentie in de jeugdbescherming?

Concurrentie in de jeugdbescherming?

Gemeenten zoeken nieuwe aanbieders De gemeenten in de regio Eindhoven gaan vanaf 2017 een deel van de jeugdbescherming inkopen bij een nieuwe aanbieder. Hetzelfde gebeurt in de regio Arnhem. Deze gemeenten willen een alternatief voor het (voormalige) Bureau Jeugdzorg, of ze willen dat de jeugdbescherming door verschillende organisaties in concurrentie wordt uitgevoerd. Terug in de[...]
Bekijk artikel

Baby overlijdt. Moeder verdacht. Nieuwe baby uithuisplaatsen?

Baby overlijdt. Moeder verdacht. Nieuwe baby uithuisplaatsen?

De rechtszaak Een baby van 9 maanden overlijdt en de moeder en haar vriend worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. De moeder verlaat haar vriend en wordt daarna opnieuw zwanger van een andere man. De rechter stelt de nog ongeboren baby onder toezicht. De jeugdbescherming vraagt een machtiging uithuisplaatsing, maar die[...]
Bekijk artikel

Informeren is GEEN toestemming

Informeren is GEEN toestemming

Verwarring Onlangs zeiden medewerkers van een sociaal wijkteam, dat zij hulp mogen geven aan een gezin en informatie over de gezinsleden mogen delen met andere instanties, zonder hiervoor toestemming te vragen, mits ze de betrokkenen informeren. ‘Want’, zeiden ze: ‘het informeren van de cliënt is juridisch hetzelfde als het vragen van toestemming.’ Toen ik zei,[...]
Bekijk artikel

Transformatie: meer of minder ambtenaren?

Transformatie: meer of minder ambtenaren?

Het verhaal van de terugtredende overheid Het doel van de transities in het sociaal domein is dat mensen meer problemen zelf oplossen, samen met hun familie, buren en anderen in hun eigen omgeving. De overheid treedt terug, komt op afstand, beperkt zich tot het voeren van regie en laat het uitvoeren van diensten over aan[...]
Bekijk artikel

Een opleiding met garantie op gedragsverandering? (!)

Een opleiding met garantie op gedragsverandering? (!)

Een opleiding met garantie op gedragsverandering? (!) Meer dan 70 procent van veranderprojecten in organisaties belandt in de ijskast of mislukt domweg, als we prof. Dr. Jaap Boonstra van het SIOO in Utrecht mogen geloven. Hij wrijft het nog eens lekker in: “Goals are not achieved, policies are not implemented, customers do not experience improvement[...]
Bekijk artikel

Jeugdhulp: te veel regie, te weinig verbinding

Jeugdhulp: te veel regie, te weinig verbinding

1-gezin, 1-plan, 1-regisseur Al meer dan 20 jaar is het streven naar meer regie in de jeugdhulp een vast onderdeel van het overheidsbeleid. In 1994 publiceerde de overheid het regeringsstandpunt Regie in de Jeugdzorg. ‘Regie’ is sindsdien een van de meest voorkomende ‘buzz words’ in het beleid. Dit werd versterkt door incidenten waarover de media[...]
Bekijk artikel

Transformatie en inkoop: de verkokerde gemeente

Transformatie en inkoop: de verkokerde gemeente

Integraal als ideaal De belofte van de stelselwijziging Jeugd is een eenvoudigere wereld. Van de instellingen en de professionals wordt verwacht, dat ze integraal werken. Dat is mooi, maar hoe integraal is de gemeente zelf? Hoe is bijvoorbeeld de samenhang tussen het inhoudelijk beleid en de inkoop van jeugdhulp? Is de manier waarop de gemeente[...]
Bekijk artikel