Zorgaanbieders

Wij adviseren jeugdhulpinstellingen, instellingen in de zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking en GGZ-jeugdinstellingen. Bij voorbeeld over intersectorale samenwerking, om te komen tot één aanpak voor jeugdigen en gezinnen die vragen hebben op diverse levensgebieden.

Wij bieden hierbij inhoudelijke expertise, coaching en deskundigheidsbevordering, projectondersteuning en –management en strategisch advies.