Veilig Thuis en jeugdbescherming

Wij hebben zeer ruime ervaring en expertise op het terrein van de aanpak van kindermishandeling, kinderbescherming, jeugdbescherming, jeugdreclassering. Zowel wat betreft methodisch werken, als de juridische aspecten, als organisatie en besturing.

Op veel plaatsen in het land werken we als partner samen met gecertificeerde- en landelijk werkende instellingen, Raad voor de kinderbescherming en overheden aan de transformatie van de ‘jeugdbescherming’. Zie ook ‘Verve’ en ‘SAVE’.

In Utrecht, Amsterdam en Rivierenland hebben we instellingen en gemeenten geadviseerd over de vorming Veilig Thuis.