Met 20 jaar ervaring in het sociaal domein biedt VanMontfoort de gemeente advies, onderzoek en deskundigheidsbevordering.

Onze zusterorganisatie De Thuisbasis Sociaal werk voert in opdracht van de gemeente sociale wijkteams of specifieke programma’s uit. Zie www.dethuisbasis.nl.

VanMontfoort werkt op maat op basis van de vraag van de gemeente. Actueel voeren we opdrachten uit op de volgende onderwerpen:

De inwoners
VanMontfoort biedt cliëntervaringsonderzoek waarmee de gemeente voldoet aan de wettelijke eisen. Op maat bieden we ook kwalitatief onderzoek. Wat zijn de verhalen van de cliënten en wat kan de gemeente daarvan leren?

Oplossingen in de leefwereld. Als de gemeente de oplossingen in de leefwereld (‘het voorveld’) wil versterken, kan VanMontfoort voor de gemeente de huidige situatie in kaart brengen, samen met de gemeente opties kiezen voor verbetering en nieuwe initiatieven opzetten of begeleiden. Wij hebben met name ervaring met het vergroten van de rol van inwoners bij zwaardere problemen. Voor Humanitas hebben we het programma Wel Thuis ontwikkeld. Met diverse organisaties ontwikkelen we het programma van ‘de burgervoogd’. Met de WSG experimenteren we met de verbreding van pleeggezinnen naar steungezinnen.

Familiegroepsplannen. De Jeugdwet gaat ervan uit, dat de ouders zelf, met steun van hun sociale netwerk en eventueel met steun van het sociaal team, een plan maken voor het oplossen van problemen. De WMO2015 spreekt over een ondersteuningsplan. VanMontfoort kan de gemeente adviseren over de opties om dit een vaste plaats te geven bij alle hulpvragen.

Toegang en sociaal wijkteam
Doorontwikkeling CJG/toegang. Wij adviseren de gemeente Breda over de scenario’s voor de inrichting van de CJG’s en de brede toegang in het sociaal domein. De inrichting van 2015 en 2016 is in veel gemeenten op praktische gronden logisch, maar is niet altijd de beste duurzame vorm.

PGB-beleid. Weet de gemeente welke keuzes ze maakt in het beleid en in de praktijk van het persoonsgebonden budget? VanMontfoort brengt het beleid in kaart en heeft een monitor voor de beslissingen in de praktijk. Voor de professionals bieden we praktische ondersteuning om te komen tot goede beslissingen voor zowel de gemeente als de inwoner.

Professioneel beslissen over hulpvragen. De kwaliteit van de gemeentelijke uitvoering wordt bepaald door de wijze waarop de medewerkers de inwoners ondersteunen en begeleiden en door de kwaliteit van de beslissingen die genomen worden over hulpvragen. VanMontfoort heeft het model van de VierVensters ontwikkeld waarmee de professionals samen met de inwoners de situatie en de hulpvraag in kaart brengen, alternatieve oplossingen bedenken, een weging maken en tot een beslissing komen.

Scholing professionals
Voor medewerkers van de gemeente biedt VanMontfoort workshops over actuele kwesties in het sociaal domein.

Voor gemeenteraden en gemeentebesturen hebben we een uitgewerkt en beproefd programma voor een debatavondover beleid en uitvoering bij incidenten.

VanMontfoort heeft een uitgebreid aanbod voor scholing en deskundigheidsbevordering voor sociale wijkteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en zorgaanbieders.

Bekijk hier het overzicht van opleidingen en trainingen dat VanMontfoort te bieden heeft. 

Analyse complexe casuïstiek
Kampt de gemeente met een actuele complexe casus? Wil de gemeente leren van een kritische situatie? Wordt er gedacht over een incidentonderzoek? VanMontfoort biedt op maat expertise, van eenmalig meedenken tot het begeleiden van een leertraject en het uitvoeren van incidentonderzoek.

Juridisch advies
Privacy, toestemming, dossiervorming, meldcode, klachtenregeling, samenwerking in de keten: ons juristenteam biedt advies op maat voor de gemeente, sociale wijkteams en overige instanties in de keten.

Specifieke doelgroepen
VanMontfoort is (mede)ontwikkelaar en (mede)eigenaar van een groot aantal methoden voor specifieke doelgroepen op het terrein van jeugd en gezin. Onze expertise omvat onder meer:

 • Terug naar huis: Verder Thuis
 • Hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen (NP, NPT)
 • Multiproblem gezinnen/ overlast
 • 18¯/18+, voorkomen thuisloosheid, arbeidstoeleiding: Vertrektraining
 • Aanpak kindermishandeling

 

Neem contact op

 1. Aanhef
  Ongeldige invoer
 2. Naam
  Ongeldige invoer
 3. Bedrijfsnaam
  Invalid Input
 4. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 5. E-mailadres
  Ongeldig e-mail adres!
 6. Uw vraag / opmerking
  Invalid Input
 7. Ongeldige invoer.
 8. Formulierid
  Invalid Input