Advies

Wij adviseren overheden en uitvoerende instellingen op het gebied van jeugdwelzijn, jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Door onze jarenlange ervaring kennen wij de praktijk. Daarom staan wij dicht bij hulpverleners en bij ouders en kinderen. Wij weten hoe ingrijpend beslissingen zijn voor ouders en kinderen.

We zijn kritisch, onafhankelijk en innovatief waar nodig. Toepasbaarheid is voor ons uiterst belangrijk. Ingewikkelde vraagstukken zetten we om in werkbare toepassingen voor de praktijk.