Advies

Onze kracht ligt in het denken over organisaties, mensen en veranderingen. 

Advies is een brede term die deels ontwikkeling en onderzoek overlapt. Specifiek voor advies zijn de aspecten van organisatie, verandering en veranderingsprocessen.

Strategisch beleid
Wij ondersteunen organisaties bij het ontwerpen, formuleren en implementeren van strategisch beleid. Dit betreft onder meer de vraag wie de ketenpartners zijn en in welke vorm de samenwerking met een of meer ketenpartners kan worden georganiseerd.

Samenwerking en keteneffectiviteit
We hebben ervaring met het helpen verbeteren van de samenwerking in de publieke sector.

Beleidsadvies
Overheden en landelijke koepelorganisaties ondersteunen we met beleidsadvies. Dit loopt uiteen van incidenteel advies tot meerjarige begeleiding van landelijke projecten.

Juridisch advies
Wij leveren specifieke deskundigheid met juridisch advies op onderwerpen zoals jeugd- en familierecht, jeugdbescherming en jeugdstrafrecht, privacy, aanpak huiselijk geweld en evaluatie van wetgeving.

Voor meer informatie over advies:

neem contact op