Onderzoek Provincie Zeeland

12 september 2019

VanMontfoort heeft van februari tot juni dit jaar onderzocht hoe de 13 Zeeuwse gemeenten hun verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en -reclassering zouden moeten vormgeven. De gemeenten[...]
Lees hele artikel


Voorstellen: Collin Hoogeveen

Sinds 1 augustus j.l. ben ik weer terug op het oude nest! Ik werkte tot 2011 al enkele jaren met veel voldoening bij VanMontfoort. Daarna[...]
Lees hele artikel