Ben ik in beeld?

15 februari 2018

VanMontfoort heeft in 2017 onderzocht in welke mate en op welke manieren maatschappelijke opvangorganisaties aandacht en zorg hebben voor kinderen[...]
Lees hele artikel


Vrijwillige zorg in het gezin

12 februari 2018

Het Oranjefonds organiseert drie informatiebijeenkomsten op 13, 15 en 20 februari 2018 voor nieuwe of bestaande vrijwilligersinitiatieven die zich richten op kinderen en jongeren die[...]
Lees hele artikel